Ankara
DOLAR13.5585
EURO15.3583
ALTIN786.04

İşbir’in Atık Pet Şişelerden Dönüştürülmüş Çevreci Yatak Teknolojisi

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
İşbir’in Atık Pet Şişelerden Dönüştürülmüş Çevreci Yatak Teknolojisi
Abone ol

 

YatakUzmanıİşbirYatak, doğayaveçevreyeduyarlıvizyonuylageliştirdiğiyeniürünveteknolojileriiledikkatçekmeyedevamediyor.Markabukapsamda,geridönüştürülmüşpetşişelerdenyapılanyeniyatağınıtüketiciilebuluşturdu.Üretilenyeniyatağıürüngamınaekledikleriniduyuranmarka,ürünüilkkezİstanbulFurnitureFair–İstanbulMobilyaFuarı’ndasergiledi.

 

 

 

YÜZDE45DAHAAZENERJİTÜKETİMİ

 

 

İklimkrizinintümdünyadayakındanhissedilenküreselbirolguolduğunadikkatçeken İşbirHoldingCEO’suMetinGültepe,”Dünyanınçevredostuürünlereihtiyacıhergeçengünartmayadevamediyor.Bunoktadafarklıçözümlerüretenfirmalardarakiplerininönünegeçiyor.ÇevrecivesürdürülebilirlikbilincinesahipbirmarkaolarakgeridönüştürülmüşhammaddelerileürettiğimizOceanyatağımız,rahatlığıçevrecibiryaklaşımlabirleştiriyor.BuyataktaözelolarakgeliştirilenReprevekumaşteknolojisikullanılıyor.Dönüşümtesislerindeatıkpetşişelerileriteknolojiileyıkanıpayrıştırıldıktansonraçapaklarhalinegetiriliyor.Buçapaklar,granülleredönüştürüldüktensonraiplikhalinialıyor.İpliklerdenüretilenReprevekumaşiseyüzde45dahaazenerjitüketimi,yaklaşıkyüzde20dahaazsutüketimiveyüzde30dahaazemisyonlatamamençevrecibiryaklaşımasahip.Ayrıca,160x200cmçiftkişilikbiryatakiçintam28adetpetşişeningeridönüştürülmesinedeolanaksağlanıyor.Buşekildeyatak,kumaşısayesindegeridönüşümdöngüsünekatılıyor”diyekonuştu.

 

 

 

MARKALARIAYNIÇATIALTINDATOPLAYARAKUYKUÇÖZÜMLERİSUNUYORUZ

 

 

Stanttatümmarkalarıylabirlikteyeraldıklarınadikkatçeken Gültepe, ”Yatakuzmanıkimliğiniheranlamdapekiştirenbirmarkaolarakpekçokprojeninaltınaimzaatmanıngururunuyaşıyoruz.Çeşitlimarkalarıveürüngruplarınıaynıçatıaltındatoplayarakmüşterilerimizesağlıklı,konforluveergonomikuykuçözümlerisunuyoruz.Bununlabirlikte,hızlışekildebayiağıgelişmekteolanyeniyatırımımızErgoYatak;çocuklarıngelişmekteolanfizyolojisineuygunolarakgeliştirdiğimiz,doğaliçerikliyeniİşbirJuniorkoleksiyonumuz;özelyöntemlesıkıştırılarakkutudasunulanyeniruloyatakmarkamızNubiSleepseçkinürünleriylekatılımcılarlabuluşuyor.Yakınzamanda,Amerika’nıneniyiyatakmarkalarındanbiriolanSpringAir’ınTürkiye,BulgaristanveMacaristan’dakilisanlıüreticisiolmakadınaanlaşmaimzaladık.BufuardaSpringAir’ınyüksekkaliteliyataklarıdafuardaziyaretçilerinbeğenisinesunuluyor”diyekonuştu.

 

 

 

Gültepe,”YakınzamandahayatageçirdiğimizİşbirConceptile,müşterilerinistekveihtiyaçlarınayönelikolarakpekçokyataküretiyoruz.Projeürünlerininyanısıra,özelliklebüyükotellervetoplukonutlarbumarkanınodağınıoluşturuyor. ÇankırıKorgunOSB’dekitesisvemarkahaklarınıntamamınısatınaldığımızyeniyatırımımızErgoYatak,hızlabüyüyenbirbayiağınasahip.Münhasıryatakmerkezlerininyanısırakarmaürünsatanmobilyamağazalarıdabumarkanınsatışnoktalarınıoluşturuyor.Bumarkamızilehedeflediğimizhembayilerimizinhemdesontüketicilerimizingüvenlealışverişyapabilecekleri,kazançlıbirgelirmodeliortayakoymaktır”dedi.

 

 

 

İHRACATHACMİMİZİEMİNADIMLARLAARTIRMAYADEVAMEDECEĞİZ

 

 

Fuarınkendileriiçinönemlibirihracatnoktasıolduğunadikkatçeken İşbirHoldingCEO’suMetinGültepe, ”Hergeçengüngelişen,büyüyenmobilyaveyataksektörüilebirlikteülkemizinekonomisinindedoğruorantılıolarakgüçlenmesiçokönemli.Belirlemişolduğumuzgelecekvizyonumuzdoğrultusunda,yaptığımızçalışmalarveihracatlarileülkemizinekonomisinevebüyümesinedestekoluyoruz.Yurtdışıveyurtiçindekimüşterilereulaşmadaveişbirliklerimiziduyurmadabufuarıoldukçaönemlibuluyoruz.Buradangüçlüveuzunsolukluişortaklıklarıkazanımlarıhedefliyoruz.ŞirketolarakihracathacmimizieminadımlarlaartırırkendünyagenelindeTürkiyeürünleriimajınıdaendoğrubiçimdesergileyeceğimizidüşünüyoruz”diyekonuştu.

 

 

Gültepe”Türkiye’deİşbirYatakilebaşlayanmünhasıryatakmağazacılığıbugünyükselenbirivmeylehacminiartırdı.Mobilyasektörününiçerisindealgılananyatak,bugünMobilyaveYatakSanayicileriDerneği’ndendeanlaşılacağıüzerekendiözgülağırlığınıoluşturarakbaşlıbaşınabirsektörhalinegeldi.Türkiye’ninbinlercenoktasındamünhasıryatakmağazacılığıveyatakmarkasıoluşturmaçabasındaolanmeslektaşlarımızvar.Yataksektörününbugüneminadımlarlabüyümeyedevamediyoroluşuveeldeettiğibaşarılarbizlerigururlandıranenönemlinoktadır.Eminimkisektörümüzünbubaşarısıyükselerekdevamedecektir”dedi.

 


Kaynak:(BHA)-BeyazHaberAjansı


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Gıda Üretim Tesisi için 55 milyonluk teklifÖnceki Haber

Gıda Üretim Tesisi için 55 milyonluk tek...

“TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamı bile yüzde 50 ulaştı, hayat pahalılığına artık önlem alınmalı”Sonraki Haber

“TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamı bil...

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar